แจ้งเรื่องการปรับเปลี่ยนกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปี 2560

แจ้งเรื่องการปรับเปลี่ยนกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปี 2560