ติดต่อ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ที่อยู่:
เลขที่ 272 หมู่ 9 ตำบล ขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84100
โทรศัพท์: 077-913363  โทรสาร 077-9133634
อีเมล์:
human_sru@hotmail.co.th
เว็บไซต์: http://human.sru.ac.th/

	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่อยู่:   เลขที่ 272 หมู่ 9 ตำบล ขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84100 โทรศัพท์:	077-913363  โทรสาร 077-9133634 อีเมล์:   human_sru@hotmail.co.th เว็บไซต์:	 http://human.sru.ac.th/